ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) 
кафедри інтегрованих технологій машинобудування
від “30”січня 2019 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 13 Механічна інженерія по спеціальності 131 Механічна інженерія (за переліком спеціальностей 2015)

і включає наступні напрями:
1. Формоутворення поверхонь при механічній обробці та проектування різальних інструментів
2. Моделювання процесів різання та роботи різальних інструментів
3. Фінішні методи магнітно-абразивного оброблення виробів складної конфігурації і процеси формоутворення порошкового магнітно-абразивного інструменту в умовах великих магнітних щілин
4. Автоматизоване проектування інструментальних систем та технологій їх виготовлення
5. Інструмент та технології оброблення композиційних матеріалів
6. Інтегровані та адитивні технології в машинобудуванні

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інтегрованих технологій машинобудування:

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Тарган Д.В. 2016 Підвищення працездатності мітчиків магнітно-абразивним методом Д.т.н., проф. Майборода В.С.
Степаненко С.О. 2016 Забезпечення якості оброблення отворів у полімерних композиційних матеріалах комбінованим інструментом Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
Гринзовський О.А. 2015 Забезпечення якості формоутворення деталей для щелепно-лицьової хірургії адитивними технологіями Д.т.н., проф. Пасічник В.А.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Забезпечення точності та ефективності застосування адитивних технологій при виготовленні деталей біомедичного призначення Удосконалення технологій адитивного виробництва деталей біомедичного призначення на етапі технологічного підготовлення їх виготовлення Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
2. Автоматизований синтез інструментального забезпечення в машинобудуванні Підвищення ефективності машинобудівного виробництва за рахунок оптимізації синтезу інструментального забезпечення (за класами деталей або типами поверхонь) Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Магнітно-абразивне оброблення плоских поверхонь Розробка технології оброблення площин із застосуванням індукторів на постійних магнітах Д.т.н., проф. Майборода В.С.
4. Магнітно-абразивне оброблення внутрішніх поверхонь Розробка технології оброблення внутрішніх площин із застосуванням індукторів на постійних магнітах Д.т.н., проф. Майборода В.С.
5. Забезпечення якості оброблення композиційних матеріалів Удосконалення існуючої технології оброблення різанням. Розробка нової конструкції різального інструменту. К.т.н., доц. Глоба О.В.

Категорія: