Наукові публікації викладачів

Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]
Modern scientific strategies of development : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. […]
Солодкий В.І. Магістерська дисертація. Наукова складова / В.І. Солодкий, В.В. Вовк, Д.О. Красновид. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – […]

Наукові співробітники та аспіранти

Солнцев О.

аспірант,

науковий керівник 

д.т.н., проф. Кузнєцов Ю. М.

Тема дисертації «Синтез компонувань багатофункціональних (мультифункціональних) 3D-принтерів на модульному принципі».

Рік вступу 2021

Гао Сінмінь

аспірант,

науковий керівник 

д.т.н., проф. Кузнєцов Ю. М.

Тема дисертації «Синтез універсальних лещат для затиску об’єктів неправильної форми».

Рік вступу 2021

Буріков О. О.

аспірант,

науковий керівник 

д.т.н., проф. Майборода В. С.

Тема дисертації «Магнітно-абразивне полірування плоских площин».

Рік вступу 2021

Бурбурська С. В.

аспірант,

науковий керівник 

д.т.н, проф. Пасічник В. А.

Тема дисертації «Технологічне забезпечення якості виготовлення індивідуальних деталей ендопротезів на базі адитивних технологій».

Рік вступу 2020

Заставський К. О.

аспірант,

науковий керівник 

д.т.н., проф. Майборода В. С.

Тема дисертації «Особливості силової взаємодії між магнітно-абразивним інструментом та деталлю при МАО в кільцевій ванні в умовах великих магнітних зазорів».

Рік вступу 2021

Сапон С. П.

к.т.н, доцент

науковий консультант

д.т.н., проф. Данильченко Ю. М.

Тема дисертації «Синтез інтелектуальних шпиндельних вузлів».

Корбут Є. В.

к.т.н, доцент

науковий консультант

д.т.н., проф. Ляшенко Б. А.

Тема дисертації «Наукові основи підвищення працездатності інструменту для обробки волокнистих полімерних композиційних матеріалів шляхом модифікації поверхневого шару».