Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Кузнєцов Юрій Миколайович

професор кафедри, доктор технічних наук, професор, академік

Віце-президент Національної академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної академії наук і інноваційних технологій

Лауреат довічної державної стипендії видатним діячам науки. Указ Президента України №235/2021 від 11.06.2021р.

Кавалер Орденів Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого І, ІІ, ІІІ ступеня

У 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”.

У 1969 році в КПІ захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження і розробка цангових затискних і подавальних патронів”.

З 1971 року – доцент кафедри «Металорізальні верстати».

В 1984 році в МВТУ ім. М.Е. Баумана захистив докторську дисертацію «Синтез затискних механізмів пруткових автоматів». З 1985 року – професор.


Підготував 11 докторів і 44 кандидата технічних наук.


Автор понад тисячі наукових праць, в тому числі 74 книжок ( 26 монографій, 4 довідника, 8 підручників, 34 навчальних посібників і 2 огляди), 2 державних і 4 галузевих стандартів на цанги та близько 500 охоронних документів на об”єкти права інтелектуальної власності. Продано 2 ліцензії і створено спільне українське-китайське підприємство «ПАТРОН» по виробництву самозатискних свердлильних патронів. Під керівництвом і за участю у 70-ті роки минулого століття створені і впроваджені на діамантових підприємствах СРСР вперше з використанням м”яких супортів напівавтомати для обточування природних алмазів, а у 80-ті роки створені на модульному принципі і впроваджені в промисловості Болгарії верстати для інструментального виробництва і робототехнічний комплекс. Вперше в Україні розроблена концепція і конструкторська документація нового покоління безбарабанних багатошпиндельних токарних автоматів з ЧПК.


Впроваджено в навчальний процес НДЛ малогабаритного обладнання з комп”ютерним керуванням на модульному принципі. З 1962 р. розробив навчальні програми та підготував нові навчальні курси «Експлуатація верстатів», «Ергономіка та основи художнього конструювання верстатів», «Верстати-автомати та автоматичні лінії», «Верстати з ЧПУ та верстатні комплекси», «Цільові механізми верстатів-автоматів та верстатів з ЧПУ», «Конструювання верстатів та машин», «Основи наукових досліджень» та «Основи технічної творчості», «Основи патентознавства та авторського права» (пізніше «Патентознавство та авторське право»), «Теорія і практика технічної творчості» (пізніше «Теорія розв’язання творчих задач»), «Інтелектуальна власність», «Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичних та мікробіологічних виробництв», «Технологічне обладнання з паралельною кінематикою”, «Стандартизація і сертифікація фармацевтичних і мікробіологічних виробництв».


Засл. винахідник УРСР (1991), засл. працівник народної освіти України (1998), засл.виклада КПІ (1998), Doctor Honoris Causa ТУ-Габрово (2003), тричі лауреат наукової стипендії Президента України, міжнародний експерт з інновацій силіконової долини в Китаї. Одержувач академічних нагород чотирьох Ярослава Мудрого, Святого Володимира, Івана Пулюя, Дубини Миколи Івановича, двох «За досягнення в науково-педагогічній діяльності» та двох орденів Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого II і III ступенів, 4-х дипломів «Кращий винахідник року» в Україні, золотої медалі і сертифіката Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) «Видатний винахідник», одної золотої і двох срібних медалей ВДНГ СРСР і УРСР, нагрудного знаку «Изобретатель СССР».


Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016 років.


Заохочення на рівні:

-Диплом НАНВОУ лауреата І премії конкурсу «Краще видання року» за серію патентів на винаходи (м. Київ, 30.11.2020р.)

-Медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (посвідчення №001 від 21.04.2021р.).


Вкладає дисципліни:

  • Основи технічної творчості,
  • Інтелектуальна власність та патентознавство,
  • Технологічне обладнання з паралельною кінематикою.


Підготував 44 кандидата, 13 докторів

Наукові інтереси: Засновник наукової школи «Інноваційний синтез верстатів нового покоління та їх механізмів» по напрямкам: 1)Синтез і аналіз затискних механізмів, технологічного оснащення і пристроїв автоматичного маніпулювання різними об”єктами; 2)Створення верстатів-автоматів, верстатів з ЧПК, роботів і робототехнічних комплексів, в тому числі з механізмами паралельної структури, на модульному принципі для високопродуктивної прецизійної обробки; 3)методологія науково-технічної творчості (креатологія) та інтелектуальна власність. Наукові погляди (захоплення) сьогодення – генетичне передбачення і використання на міждисциплінарному рівні основ теорії еволюційного і генетичного синтезу антропогенних систем нових поколінь.

Членство в громадських організаціях: член експертно-консультатиної комісії КПІ з питань інтелектуальної власності, відповідальний редактор «Наукового вісника» ГО «НАНВОУ» по технічним наукам, член редколегії 5-ти журналів в Україні і 4-х за її межами (Болгарія, Росія, США, Узбекистан).

Керівництво студентським гуртком: “Верстати та машини різного призначення на модульному принципі” (наказ №1/169 від 07.05.2020 р.)Керівництво науковою групою ММІ-05 «Створення малогабаритного обладнання з комп’ютерним керуванням на модульному принципі»

Наукові профілі:SCOPUS: Author ID: 57198208030 ,Web of Science: ResearcherID Google Scholar ORCID

Контакти:Корпус 1, каб.222-1телефон робочий 044 204 94 61телефон моб. +38 050 501 73 15info @ zmok.kiev.ua

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії і довідники

1. Орликов М.Л., Кузнецов Ю.Н. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков. М.: Машиностроение, 1977. – 142 с.

2. Кузнецов Ю.Н., Кухарец А.В. Новые зажимные механизмы станков-автоматов. – К.: Техніка, 1979. – 151с.

3. Станочные приспособления: Справочник, т.2, р.6.2. Б.Н. Вардашкина, В.В. Данилевского. — М.: Машиностроение, 1984.

4. Кузнецов Ю.Н., Спыну Г. А. Гибкие автоматизированные производства. В кн. «Наука предлагает решения». К.: Политиздат Украины, 1988. – 262 с. (с.110…119).

5. Самонастраивающиеся зажимные механизмы: Справочник (Ю.Н. Кузнецов, А.А. Вачев, С.П. Сяров, А. Й. Цървенков; под ред. Ю.Н. Кузнецова.- К.:»Тэхника»; София: Гос. изд-во «Техника», 1988. – 221 с.

6. Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми: Справочник (Ю.Н. Кузнецов, А.Й. Цървенков, А.А. Вачев, С.П. Сяров; под ред. А.Й. Цървенкова. — София, «Техника», 1989. – 212 с.

7. Кузнецов Ю.Н., Срибный Л.Н. Повышение эффективности токарных автоматов.- К.: Техніка, 1989. – 168 с.

8. Кузнецов Ю.Н., Крыжановский В.А. Агрегатно-модульное техническое оборудование нового поколения. — К. — Кировоград: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001. — 258 с.

9. Данильченко Ю.М., Кузнєцов Ю.М. Прецизійні шпиндельні вузли на опорах кочення (теорія і практика). — Тернопіль — Київ, «Економічна думка», 2003. — 344с.

10. Кузнєцов Ю.М. Дипломне проектування з інтелектуальної власності. — К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2007. −364с.

11. Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В. Обробка полігональних поверхонь: теорія і практика. — К.: ТОВ «Гнозіс», 2008. — 193с.

12. Кузнєцов Ю.М., Чікін С.В., Мачуга Р.І. Відрізання прутків і труб: теорія і практика; за ред. Ю.М. Кузнєцова. — К.: — ТОВ «Гнозіс», 2008. — 333с.

13. Кузнєцов Ю.М., Дмитрієв Д.А., Діневич Г.Ю. Компоновка верстатів з механізмами паралельної структури /за ред. Ю.М. Кузнєцова. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. — 456с.

14. Кузнецов Ю.Н., Дмитриев Д.А., Диневич Г.Е. Компоновка станков с механизмами параллельной структуры / под ред. Ю.Н. Кузнецова. — Херсон: ЧП Вышемирский В. С., 2010. — 471с.

15. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф. В. Зажимные механизмы для высокоскоростной и прецизионной обработки резанием. В двух частях, под ред. Ю.Н. Кузнецова, — К.: ООО «ЗМОК» — ООО «Гнозис». ч.1, 2009. — 270с.

16. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф. В. Зажимные механизмы для высокоскростной и прецизионной обработки резанием. В двух частях, под ред. Ю.Н. Кузнецова, —К.: ООО «ЗМОК» — ООО «Гнозис». ч.2, 2010. — 466с.

17. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. / Под ред. Ю.Н. Кузнецова. – Габрово. Ун. изд-во «Васил Априлов», 2010. – 724с.

18. Кузнєцов Ю.М., Луців І. В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки на токарних верстатах / за ред. Ю.М. Кузнєцова . – К. – Тернопіль; Терно-граф, 2011. – 692с.

19. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Фиранский В.Б., Гуменюк О.А. Инструментальные зажимные патроны: Монография. Под ред. Ю.Н. Кузнецова – К. ООО «Гнозис», 2012. -286 с.

20. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А. Герра, Хамуйела Т.О. Морфологический синтез станков и их механизмов: Монография. Под ред. Ю.Н. Кузнецова – К.: ООО «Гнозис», 2012 – 416 с.

21. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А.Герра, Хамуйела Т.О. Цанговые патроны двойного зажима: теория и практика. Под ред. Ю.Н. Кузнецова – К.: ООО «Гнозис», 2013 – 400 с.

22. Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Технологическая оснастка для высокоэффективной обработки на токарных станках. Монография. Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 480с.

23. Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Динамика станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки. Монография. Старый Оскол: ТНТ, 2015.-432 с.

24. Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Волошин В.Н. Принципы создания станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки. Монография. Под ред. Ю.Н. Кузнецова, Старый Оскол: ТНТ, –2016 – 336 с.

25. Хамуйела Ж.А.Герра, Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Т.О. Генетико-морфологический синтез зажимных патронов; под ред Ю.Н. Кузнецова._Луцк: Вежа-Друк, 2017. – 328с.

26. J.A.Guerra Hamuyela, Y.N/Kuznetsov, T.O.Hamuyela. Sintese genetico-morfologico de porta-mandris de fixacao.- Lutsk: Vega-Druk, 2018.-311p.

27 Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Волошин В.Н. Принципы создания станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки. Монография. Под ред. Ю.Н. Кузнецова, Старый Оскол: ТНТ, 2019.-336 с.

28. Кузнецов Ю.Н. и др. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: Монография. /Ю.Н.Кузнецов, О.И.Драчев, И.В.Луцив, А.В.Шевченко, В.Н.Волошин. Старый Оскол: ТНТ, 2019.-480 с.

29. Національна безпека України у викликах новітньої історії: монографія в 3-х ч./авт.-укл. В.І.Шпак; кер. Авт. Кол. С.І.Табачніков.-К.: ДП «Експрес-об”ява», 2020.-464 с.(Ч.3. Виклики четвертої промислової революції «Індустрія 4.0» перед технічною інтелегенцією і промисловиками України. Науковий редактор Ю.М. Кузнєцов).

30. Виклики четвертої промислової революції «Індустрія 4.0» перед технічною інтелігенцією і промисловиками України: кол. монографія в 3-х частинах «Національна безпека України у викликах новітньої історії»; ч.3 під ред. Ю.М. Кузнєцова. 2020.-464 с.

31. Генетико-морфологічний підхід – ключ до мільйонів винаходів /Ю.М.Кузнєцов: кол. монографія “Scientific research of the XXI century”, vol.2 “Physical and technical & mathematical sciences, Sherman Oaks California (USA), 2021.- 312 с.

32. Current aspects of the development of science and technology : ccollective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 264 р.

Available at: DOI : 10.51587/9798-9866-95914-2022-010

Підручники

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. т.2: Расчет и конструирование узлов и элементов станков, гл.7; Под общ. ред. А. С. Проникова. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1995. – 320 с.

2. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. — К.: ТОВ «Кондор», 2005. −428с.

3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. 2-е видання, перероблене і доповнене — К.: ТОВ «Кондор», 2009. −446 с.

4. Кузнецов Ю.Н. Патентоведение и авторское право. — К.: «Кондор», 2009 – 446с.

5. Кузнецов Ю.Н. Патентоведение и авторское право. Учебник. – К.: ООО «ЗМОК» – ООО «Гнозис», 2010. – 446с.

6. Кузнецов Ю.Н., Новоселов Ю.К., Луцив И.В. Теория технических систем. Учебник. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – 242 с.

7. Кузнєцов Ю.М., Новосьолов Ю.К., Луців І.В. Теорія технічних систем: підручник – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.

8. Kuznetsov Yu.N., Novosyolov Yu.K., Lutsiv I.V. Theory of technical systems: textbook – Sebastopol: SebNTU, 2012. – 246 p.

Навчальні посібники

1. Кузнецов Ю.Н. Станки-автоматы, применяемые в массовом и крупносерийном производстве. — К.: КПИ, 1973.

2. Кузнецов Ю.Н. Станки-автоматы (в 4-х частях). Габрово, 1977.

3. Лубенец Л.Г., Кузнецов Ю.Н., Анейрос Ф. М.,Лопез Т.Д., Кастро М.С., Эспиноза Г.Д. Металлорежущие станки, Куба, 1977 (исп.),15.

4. Кузнецов Ю.Н. Новые цанговые зажимные и подающие механизмы. Для слушателей УТПМ. — М.: Машиностроение, 1988 — 55с.

5. Иванов Г.И., Найденов А.П., Кузнецов Ю.Н. Програмно управление на металорежещи машини и автоматизирани комплекси. — Габрово, ВМЕИ, 1988—348с.

6. Кузнецов Ю.Н., Иванов Г.И. Пресмятане и конструироване на металорежещи машини с цифрово программно управление. КПИ-Киев-Габрово, ВМЕИ, 1988—348с.

7. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ. — К.: Вища школа, 1991. — 278с.

8. Кузнецов Ю.Н. Использование эвристических приемов в работе конструктора станочной оснастки. — М.: УТПМ, 1992. — 86с.

9. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем: за заг. ред. Кузнєцова Ю.М. — К.: — Тернопіль, 1998. — 320с.

10. Кузнецов Ю.Н. Методы создания новых технических систем. — К.: ООО «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 1998. — 80с.

11. Кузнецов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права. — К.: ООО «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 1998, 1999, 2000. — 183с.

12. Кузнецов Ю.Н. Станки-автоматы и автоматические линии. — К.: ООО «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 1999. — 204с.

13. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ и станочные комплексы. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК», 1999. — 344с.

14. Кузнецов Ю.Н. Целевые механизмы станков-автоматов и станков с ЧПУ. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001.- 354с.

15. Кузнєцов Ю.М. Основи патентознавства та авторського права. — К.: — ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2001. — 206с.

16. Кузнєцов Ю.М. Верстати-автомати та автоматичні лінії. — К.: ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2001. — 198с.

17. Кузнєцов Ю.М. Верстати з ЧПУ та верстатні комплекси. — К. — Тернопіль: ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2001. — 298с.

18. Кузнєцов Ю.М. Цільові механізми верстатів-автоматів та верстатів з ЧПК. – К. – Тернопіль: ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2001.- 354с.

19. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: В 3-х частинах. За ред. Ю.М. Кузнєцова /автор Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Кіріченко А.М. та інші. Кіровоград, 2003. — ч.1 — 422с. — ч.2 — 286с. — ч.3 — 507с.

20. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв’язання творчих задач. — К.: — ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2003. — 294с.

21. Гарькавий А.Д., Середа Л.П., Кузнєцов Ю.М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві. — Вінниця, ВДАУ, 2004. — 210с.

22. Кузнєцов Ю.М., Косенюк Г.В. Промислові зразки: охорона та оформлення: За ред. Ю.М. Кузнєцова. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. — 140с.

23. Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. Прогнозування розвитку технічних систем: За ред. Ю.М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗПОК» — ПП «Гнозис», 2004. — 323с.

24. Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Валявський І.А., Скляров Р.А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: За ред. Ю.М. Кузнєцова. — Кіровоград, 2004. — 449с.

25. Контрольно-вимірювальні системи технологічного обладнання. За ред. Ю.М. Кузнєцова /автори Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Бабич В.М. Кириченко А.М. – Кіровоград, КНТУ, 2005. — 500 с.

26. Кузнєцов Ю.М., Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав. / За ред. Ю.М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗМОК» — ПП «Гнозис», 2006. — 253с.

27. Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В., Данильченко Ю.М., Ромашко А.С. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг. /За заг. ред. Ю.М. Кузнєцова. — Черкаси: — ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420с.

28. Кузнєцов Ю.М., Косенюк Г.В., Данильченко М.Г. Інтелектуальна власність: За заг. ред. Ю.М. Кузнєцова. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420с.

29. Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни «Основи технічної творчості». / За ред. Ю.М. Кузнєцова. – К.: ТОВ «ЗМОК» – ТОВ «Гнозіс», 2010. – 160с.

30. Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право». / За ред. Ю.М. Кузнєцова. – К.: ТОВ «ЗМОК» – ТОВ «Гнозіс», 2010. – 232с.

31. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління. /За загальною редакцією проф. Ю.М. Кузнєцова. – Луцьк, 2012. -425с.

32. Кузнєцов Ю.М.. Шибецький В.Ю. Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та биотехнологічного виробництв; За заг. ред. Ю.М. Кузнєцова. -К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2012. -335с.

33. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління; За ред. Ю.М.Кузнєцова.-Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 425 с.

34. Кузнєцов Ю.М.. Саленко О.Ф., Харченко О.О., Щетинін В.Т. Технологічне обладнання з ЧПК: механізми і оснащення. – Вид-во «Точка». 2014 – 500 с.

35. Кузнєцов Ю.М., Мікульонок І.О., Самойленко О.В. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право» -К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2014. -317 с.

36. Теорія технічних систем (оновлена версія) /Ю.М.Кузнєцов. Гриф Методичної ради КПІ: протокол №6 від 25.02.2021. Електр. вар.. 2021.- 182с.

Огляди

1. Кузнецов Ю.Н., Судьин Ю.А., Носов В.Н. Прогрессивные зажимные механизмы токарных автоматов и полуавтоматов для токарной обработки деталей подшипников. Обзор. Серия Х «Подшипниковая промышленность». — М.: ВНИИП, 1986. – 74с.

2. Кузнецов Ю.Н., Судьин Ю.А., Носов В.Н. Расширение технологических возможностей автоматов с ЧПУ. Обзор ВНИПП. Обзор. Серия Х «Подшипниковая промышленность», ЦНИИТЭПавтопром. — М.: 1989. – 74с.

Сертифікати