БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Спеціальність “131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

• Освітня програма “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ” – це сучасна освітня програма, яка готує фахівця, здатного розв’язувати складні перспективні задачі та проблеми машинобудівного виробництва на світовому ринку в напрямках гармонійного поєднання функціональних, естетичних, ергономічних та техніко-економічних показників наукоємної продукції.

На старших курсах ми даємо можливість обрати блок дисциплін “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ” в межах яких ведеться профільна конструкторсько-технологічна підготовка в галузі інструментального виробництва та забезпечення, а також посилена комп’ютерна підготовка з проектування та 3D-моделювання складнопрофільних виробів та інструментальних систем, їх удосконалення та оптимізації. Завдяки двом міжнародним спільним навчальним центрам CAD/CAM технологій, а саме «КПІ – Autodesk» та «КПІ – Delcam» студенти вивчають найсучасніше програмне забезпечення, таке, як  Autodesk Inventor, Autodesk Simulation, Delcam PowerMILL, Delcam FeatureCAM, ArtCAM тощо.

та блок дисциплін ІНЖЕНЕРНИЙ ДИЗАЙН”, де студенти одержують ґрунтовні знання з механічної інженерії, художнього конструювання, що підкріплено наскрізною комп’ютерною підготовкою, вивчають дисципліни з сучасного матеріалознавства, інтегрованих технологій, обладнання і оснастки, дизайну та реінжинірингу. Основа спеціалізації – художнє конструювання машин для різних галузей з урахуванням естетики, ергономіки, функціональності. Поглиблено вивчаються дисципліни комп’ютерної підтримки інженерної діяльності – програмування обладнання з ЧПК, автоматизація інженерного дизайну в Autodesk (Fusion 360, Inventor, 3DS Max Design, Vault Basic тощо), технології тривимірного друку. Студенти беруть активну участь в міжнародних інженерно-спортивних проектах, серед яких «Формула Студент». Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Skoda Auto», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.


• Освітня програма “ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН” – програма де студенти оволодівають сучасними пакетами прикладних програм для розробки креслень, 3D-моделей конструкцій будь-якої складності, проведення їх розрахунків на етапі розробки та проектування. Окрема увага приділяється моделюванню роботи механізмів та машин в умовах, наближених до реальних, з урахуванням динамічних процесів, що виникають під час їх експлуатації.


Вступ на 1 курс за сертифікатами ЗНО

Строки прийому заяв та документів: Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики: 2017 – 2020 рік

Сертифікати ЗНО з іноземної мови: 2018-2020 рік

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ АБО ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА КВОТОЮ – 125 !


Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю. Але цього року сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Ти можеш використати сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи в Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського в зазначені терміни


Офіційні документи


 Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: (097) 131 85 65

Категорія: