Створений у вересні 1996 року з ініціативи директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля академіка М.В. Новікова та НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Основні напрями співпраці:

  • навчання в ІНМ студентів старших курсів;
  • проведення практичних та лабораторних робіт;
  • виконання спільних науково-дослідних робіт;

Склад центру:

Керівник – Девін Леонід Миколайович, професор, доктор технічних наук.

Закінчив в 1974 році Жданівський металургійний інститут (тепер Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь). Інженер-механік. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження тріщиностійкості твердих сплавів і надтвердих матеріалів в широкому діапазоні швидкостей дефоpмування”. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Прогнозування надійності різальних інструментів з твердих сплавів та полікристалічних надтвердих матеріалів». Член спецради ІНМ НАНУ та редакційної колегії журналу “Надтверді матеріали”, ІНМ НАНУ, Allerton Press, Springer. Лауреат Державної премії України 2006 року в галузі науки і техніки, Нагороджений: Національна Академія наук України – «За підготовку наукових кадрів» та «За професіоналізм»; Академія педагогічних наук – відзнака «Ушинський К.Д».

Інші викладачі:

-Туркевич Володимир Зіновійович – академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пріхна Тетяна Олексіївна – академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пащенко Євген Олександрович – професор, доктор технічних наук.

– Сохань Сергій Васильович – д.т.н., провідний науковий співробітник.

– Стахнів Микола Євстахійович – с.н.с., к.т.н.