Спільні центри

Спільним навчальним центром НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”- Прогрестех-Україна оголошено черговий набір на курси підготовки до працевлаштування “Основи конструювання авіаційної техніки” – Весна 2017.

(опубліковано в газеті "Київський Політехнік",
№28-29(2962-2963) від 15.09.2011 р.
та на сайті НТУУ "КПІ")

 

Однією з помітних тенденцій сучасного освітньо-наукового простору України стало поглиблення зв’язків між університетами та установами Національної академії наук України. Втім, якщо казати про НТУУ „КПІ”, то ці зв’язки завжди були міцними. Багато вихованців НТУУ „КПІ” працюють в провідних технічних інститутах системи НАН України, обіймаючи посади від керівників цих установ до виконавців проектів.

Механіко-машинобудівний інститут, як один з найстаріших у складі НТУУ „КПІ”, традиційно має добрі стосунки з багатьма інститутами НАН України, зокрема, Інститутом проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАНУ, Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ, Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ, Інститутом гідромеханіки НАНУ та іншими.

 

23-26 травня 2010 року в м. Севастополі відбулась І Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивні інформаційні технології Delcam в освіті та наукових дослідженнях”. Учасники конференції Вступне слово виконавчого директора Delcam plc пана Хью Хамфріса Учасників конференції вітає ректор Запорізького національного технічного університету, д.т.н., проф. Бєліков С.Б.
Спільний науково-дослідний центр був створений в 1996 році на базі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України з метою підвищення якості підготовки студентів, аспірантів і докторантів та поглиблення співпраці між НТУУ “КПІ” та Національною Академією наук України. Науковий керівник центру – директор ІНМ ім В.М. Бакуля НАН України, академік, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук Новіков Микола Васильович. Директор центру – доктор технічних наук, професор Девін Леонід Миколайович. В центрі  читають лекції та проводять заняття: академік Новіков М.В., чл.-кор. Шульженко А.А., д.т.н. проф. Девін Л.М., д.т.н. Богатирьова Г.П., к.т.н. Стахнів М.Є. Курси лекцій, […]