Новини розділу

Склад та графік засідання комісії з прийому заліку з переддипломної практики студентів – спеціальності 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин  (Додаток 1); – спеціальності 131 Прикладна механіка, спеціалізації Інструментальні системи та технології формоутворення деталей денної форми навчання (Додаток 2); Залік у вигляді відео конференцій, відповідно до встановленого […]

Практика

Відповідальний за практику по кафедрі – к.т.н., доцент.  Майданюк Сергій Володимирович

Програми практик

Методичні вказівки

Договір та щоденник

Підприємства-партнери – Бази практики