Новини розділу

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська політехніка» буде проведено дводенний онлайн-семінар на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. Семінар передбачає доповіді-презентації провідних українських і закордонних вчених та представників промисловості за тематикою секцій конференції. На сайті конференції https://conference-chernihiv-polytechnik.com/spikeri-konferentsiyi-u-2023-rotsi/ […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): ел. збірник / Упоряд.: В.В. Дмитренко, Ю.М. Перга. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 335 с.
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  

Статті

Evolution of spindle assemblies of machines based on motor-spindle INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS” (WEB ISSN 1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226) Yurii Kuznietsov, Kateryna Oliinyk (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”) […]
Засади реалізації інноваційної політики на основі розвитку регіональних хабів 4.0. Войтко С. В., Юрчишин О. Я. / С. В. Войтко, О. Я. Юрчишин // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2021. – № 5-6. (88) […]
Mathematical modeling of dynamic loads on the ground robotic complex of special purpose. Strutinsky V B.,  Gurzhii A.M.,  Yurchyshyn O.Y.  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1021, International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET […]
Функціональний зв’язок умов обробки з параметрами стану поверхні зубів рейок. Клочко О.О., Юрчишин О.Я., Семінська Н.В., Охріменко О.А.  / Mechanics and Advanced Technologies. – №87(3).– 2019. – С. 91-99. Mobile robots of arbitrary orientation: design […]
Sintese genetico-morfologico de porta-mandris de fixacao /J.A.Guerro, Y.N.Kuznetsov, T.O.Hamuyela Lutsk: Veja-Druk, 2018.-311p. Genetic modeling and structural synthesis of CNC multi-spindle automatic machines of new generation /Kuznietsov Y., Gaidaienko Iu. // International scientific journal “Industry 4.0”, […]
Realization of the conception of frame configuration machine tools /Kuznetsov Yu., Dmitriev D. //Journal of the Technical University of Gabrovo, vol.54, 2017 . p.p.27-31. Структурно-схемний синтез затискних патронів з використанням універсальних генетичних операторів /Кузнєцов Ю.М., […]
Принципы создания станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки: Монография /Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, В.Н. Волошин; под ред. Ю.Н. Кузнецова. Старый Оскол: ТНТ, 2016.-336 с. Актуальные проблемы подготовки технической интеллектуальной элиты /Кузнецов Ю.Н. //Сборник научных статей международной […]
Динамика станочно-инструментальной оснастки для высокоэффективной токарной обработки / Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. Старый Оскол: ТНТ, 2015.-432 с. Применение генетико-морфологического подхода для описания и синтеза захватных устройств роботов и манипуляторов […]
Технологическая оснастка для высокоэффективной обработки на токарных станках. Монография. /Ю.Н.Кузнецов, О.И.Драчев, И.В.Луцив, А.В.Шевченко, В.Н.Волошин. Старый Оскол: ТНТ, 2014.-480 с. Genetic – morphological approach for creation of widerange eccentric drilling – milling chuck / Y.N.Kuznetsov, Hassan Al – Dabas, […]
В 2013 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 30 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2013 році співробітниками кафедри було опубліковано 3 статті у закордонних наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2012 році співробітниками кафедри було опубліковано 1 статтю у закордонному науковому журналі.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2012 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 20 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2011 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 35 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис багатьох статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2010 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 40 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2010 році співробітниками кафедри було опубліковано 3 статі у закордонних наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

В 2011 році співробітниками кафедри було опубліковано 5 статей у закордонних наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.