Новини розділу

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська політехніка» буде проведено дводенний онлайн-семінар на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. Семінар передбачає доповіді-презентації провідних українських і закордонних вчених та представників промисловості за тематикою секцій конференції. На сайті конференції https://conference-chernihiv-polytechnik.com/spikeri-konferentsiyi-u-2023-rotsi/ […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): ел. збірник / Упоряд.: В.В. Дмитренко, Ю.М. Перга. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 335 с.
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. Київ, 26 квітня 2023 р., яка присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності. У рамках конференції планується робота за тематиками: Патентна справа в Україні. Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності: світовий та вітчизняний […]

Тези доповідей

Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): ел. збірник / Упоряд.: В.В. Дмитренко, Ю.М. Перга. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 335 с.
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2022, м. Київ) : ел.збірник / Упоряд.: В.С. Парненко – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 377 с. CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MOTOR-SPINDLES FOR MACHINE TOOLS. Yurii Kuznietsov, Ľubomír Šooš, Vasyl Shynkarenko, Oleksandr Shevchenko, Oksana Yurchyshyn, Anna Shymanska, Viktoriia Kotliarova. International Scientific Conference “UNITECH 2022”, 18-19 November 2022, GABROVO. – С.31-36
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції м. Ізмаїл-Київ, 18–19 листопада 2021 р. Ізмаїл Можливості адитивних технологій у виготовленні високотехнологічної продукції машинобудування та біомедичної інженерії. Бурбурська С.В., Пасічник В.А. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р.  Застосування методу хемографії для вивчення явищ пошкодження поверхонь. Салєнко О.Ф., Перківський С.А. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Прогнози на майбутнє після четвертої промислової революції «Індустрія 4.0». Кузнєцов Ю.М. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Модифікований спрощений алгоритм методу групового врахування аргументів в імітаційному моделюванні процесами. Равська Н.С., Корбут Є.В., Івановський О.А., Родин Р.П., Парненко В.С., Заковоротний О.Ю., Клочко О.О., Сапон С.П., Rolahd Loroch. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Сили опору мігнітно-абразивного інструменту при магнітно-абразивному обробленні циліндричних виробів в кільцевій ванні. Джулій Д.Ю., Заставський К.О., Майборода В.С., Слободянюк І.В. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Характер розподілу магнітного поля при обробці магнітних циліндричних виробів у кільцевій ванні. Буріков О.О., Майборода В.С. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Підвищення продуктивності при відрізанні алюмінієвих профілів. Майданюк С.В. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Особливості побудови алгоритмів метода групового врахування аргументів. Клочко О.О., Корбут Є.В., Равська Н.С., Родін Р.П., Парненко В.С. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р. Перспективи використання різального інструменту з дискретним покриттям глобулярного типу для обробки деталей з волокнистих полімерних композиційних матеріалів. Корбут Є.В. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю “ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ” м. Житомир, 5–6 листопада 2021 р.
Proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 2 – Reports in English (September 16, 2020. Beijing, PRC);
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ – МАШИНОБУДУВАННЮ» (секція “Інтегровані технології машинобудування”) 17-18 травня 2016р., м. Київ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ОБЛОЖКА ТА ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ЗБІРКИ МАТЕРІАЛІВ ЗМІСТ 1. Бородавка Р.Г., наук. кер. Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАШОК З ПОДВІЙНИМ КУТОМ В ПЛАНІ (С.1-2) 2. Вакуленко В.С., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц. БЕЗКОНТАКТНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ І КОНТРОЛЮ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ (С.3-4) 3.Валько Ю.О., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц. ТОВЩИНА ЗРІЗУ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ (С.5-6) 4.Воробйов С.П., асп., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н., проф. КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕКРИТТЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ АРОЧНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС (С.7-8) 5. Гаєвський М.Л., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н. доц. ГЕОМЕТРІЯ СПІРАЛЬНОГО СВЕРДЛА (С.9-10) 6.Гжибовецький Є.С, наук.. Солодкий В.І. кер. к.т.н. доц. ФРЕЗИ ЗАТИЛОВАНІ З ДОДАТНІМ ПЕРЕДНІМ КУТОМ (С.11-12) 7. Гринзовський О.А., наук. кер. Корбут Є.В., к.т.н., доц. ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ: ПОКАЗАННЯ; ПРОБЛЕМАТИКА; ІНЖЕНЕРНИЙ АСПЕКТ (С.13-15) 8. Іщик Д.В., Яременко В.В., наук. кер. Охріменко О.А., к.т.н., доц. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРІЗУВАНОГО ШАРУ КІНЦЕВИМИ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КОМПАС 3D (С.16-19) 9. Коцемир Д.А., наук. кер. Герасимчук О.М., к.т.н., доц. ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИМОГА ЩОДО МАКСИМУМУ МАТЕРІАЛУ» ЗАМІСТЬ «ЗАЛЕЖНИЙ ДОПУСК» (С.20-23) 10. Коцюба Н. І., наук. кер. Глоба О. В. к.т.н., доц. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ З ТИТАНОВОГО СПЛАВУ (С.24-27) 11. Левицький В. Ю., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц. 3D МОДЕЛЮВАННЯ КРУГЛИХ ФАСОННИХ РІЗЦІВ (С.28-29) 12. Левицький В.Ю., наук. кер. Майданюк С.В., асист. ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ (С.30-33) 13. Майданюк С.В. асист, Плівак О.А., асист. ВИБІР ДАТЧИКІВ ТА МЕТОДІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СИЛ РІЗАННЯ (С.34-37) 14. Максименко М.В., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ КІЛЬЦЕВОГО СВЕРДЛА (С.38-40) 16. Михалевич В.В. , наук. кер. Адаменко Ю.І., к.т.н., доц. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗТОЧУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ОТВОРІВ ПІД ПІДШИПНИКИ В КОРПУСАХ (С.41-43) 15. Мілаєв Р.Д., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н., доц. ОБРОБЛЕННЯ ПЛОЩИН ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ (С.44-45) 17. Музиченко О.Ю., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н.,проф. АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ (С.46-47) 18. Мусіюк О.Б., Тарган Д.В., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф. ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ ТВЕРДІСТЬ ТА ШОРСТКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ МІТЧИКІВ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.48-50) 19. Ремез Д.І., наук. кер. Красновид Д.О., к.т.н., доц. АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ ЗБІРНИХ РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ГОЛОВОК (С.51-52) 20. Самойленко А.С., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц. РОЗРОБКА РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕВЕРСИВНОГО СВЕРДЛІННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (С.53-54) 21. Середенко Б.М., асп., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н., проф., Бесарабець Ю.Й., к.т.н., доц. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ПОКРИТТЯМ (С.55-57) 22. Слободянюк І.В., к.т.н., асист., Майборода В.С., д.т.н., проф., Джулій Д.Ю., к.т.н., асист. ОПИС МІКРОГЕОМЕТРІЇ ОКРУГЛЕНИХ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК ІНСТРУМЕНТУ(С.58-59) 23. Смолинець О.Р., Майборода В.С., д.т.н., проф., Джулій Д.Ю. к.т.н., асист. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ШОРСТКІСТЬ ТА МІКРОТВЕРДІСТЬ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН (С.60-61) 24. Тарган Д.В., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф., Вовк В.В., к.т.н., доц. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДТОЧУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ НА ГЕОМЕТРІЮ В ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ МІТЧИКІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.62-65) 25. Тимохін О.Ю., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф. ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.66-68) 26. Трухан О.О., Бесарабець С.Ю., наук. кер. Бесарабець Ю.Й. к. т. н. доц. РОЗРОБКА ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ШЛІФОВКИ НЕМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ (С.69-71) 27. Трухан О.О., Бесарабець С.Ю., наук. кер. Бесарабець Ю.Й., к. т. н. доц. ДОДАВАННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗМІНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНОГО КЛЕЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЙОГО З МЕТОЮ ЗАКРІПЛЕННЯ НЕМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ (С.72-74) 28. Храпін С.І., наук. кер. Вовк В.В., к.т.н., доц. ВИБІР ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ПРЯМОГО ПАЗУ ФАСОННОГО ПРОФІЛЮ (С.75-76) 29. Цьось О.А, Плавко Б.О. наук. кер. Корбут Є.В., к.т.н, доц. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АВІАКОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (С.77-78) 30. Чміль Р. Є., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц. РОЗРОБКА БІБЛІОТЕК КРІПЛЕННЯ В AUTODESK INVENTOR (С.79-80) 31. Шкорбут Д.Ю., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н., доц. ЗАТОЧУВАННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ СВЕРДЕЛ (С.81-82) 32. Яцук С.О., наук. кер. Вовк В.В., к.т.н., доц., Майданюк С.В., асист., Плівак О.А., асист. ПРИСТРІЙ ДЛЯ 3D ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ (С.83-84)
Щороку викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в наукових конференціях з публікацією тез доповідей: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів “Інновації молоді – машинобудуванню”, секція “Інтегровані технології машинобудування” – 2016 – (скачати, pdf, 7,13M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” – 2015 – (скачати, pdf, 2,9M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” – 2014 – (скачати, pdf, 3,5M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” – 2013 – (скачати, pdf, 3,6M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” – 2012 – (скачати, pdf, 4,9M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” – 2011 – (скачати, pdf, 2,2M)