Новини розділу

Шановні вступники до аспірантури! Прошу ознайомитись з програмами вступу на програму підготовки доктора філософії: Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Прикладна механіка» за спеціальністю «131 Прикладна механіка» Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії […]
Шановні вступники на ОНП магістра, в приєднаному файлі Ви можете ознайомитись з «Програмою комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка» Програма вступних випробувань створена з метою конкурсного відбору на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів за спеціальністю 131 […]
8 та 9 лютого 2023 року о 12:15 відбудеться on-line зустріч з учнями старших класів Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів. Тематика зустрічі: • Механіко-машинобудівний інститут – один з фундаторів КПІ ім. Ігоря Сікорського • Спеціальність 131 «Прикладна механіка» – що це […]
Шановні вступники до магістратури! Доводимо до вашого відома про зміни в реєєстрації на ЄВІ вступників в магістратуру. Реєстрація відбудеться: а) у термін: 12.05.20 – 05.06.20; б) електронно за допомогою Кампуса, модуль якого ще розробляється; в) офіційне повідомлення: https://pk.kpi.ua/dates-master/

Вступ за дипломом молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра

     БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або  диплома молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

     Спеціальність “131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

Після закінчення коледжу чи технікуму та одержання диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, абітурієнт має право вступати на основі свого диплома до КПІ імені Ігоря Сікорського на перший курс бакалаврату, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки замість 4. За скороченою програмою навчання в Механіко-машинобудівному інституті ти можеш навчатися за спеціальністю 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

на освітній програмі: Конструювання та дизайн машин


У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ)* з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2022 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.


*НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Деьтально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати  на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Цього року вступники на бакалаврат у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.


Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у  спеціальному розділі.


Вартість навчання у 2022/2023 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

Джерело на сайті Приймальної комісії 


Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальність 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО.  Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

  • Українська мова (К1) – 0,3
  • Математика (К2) – 0,5

Додатковий блок:

  • Історія України (К3) – 0,2
  • Іноземна мова (К3) – 0,25
  • Біологія (К3) – 0,2
  • Фізика (К3) – 0,5
  • Хімія (К3) – 0,2

 

Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2022 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.


Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в  Умовах прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в  Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6).

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в  додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Основні дати вступної кампанії:

3 квітня – 3 травня – Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) 

5 червня – 23 червня – Національний мультипредметний тест (Основна сесія) 

1 липня – Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

3 липня – 10 липня 18:00 (до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах 

7 липня – 18 липня (до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – Строки проведення співбесід та творчих конкурсів 

19 липня – 31 липня – Реєстрація заяв вступників 

не пізніше 5 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 

5 серпня – 8 серпня 18:00 – Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення(подання документів) 

не раніше 9 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 10 серпня – Зарахування вступників за державним замовленням 

9 серпня – 16 серпня 17:00 – Виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів) 

не пізніше 17 серпня – Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: (097) 131-85-65

Детальніше:  http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms