Новини розділу

Опубліковано збірник матеріалів VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Присвячено Міжнародному дню інтелектуальної власності, м. Київ, 26 квітня 2024 р. Опубліковано матеріали доповідей, у яких розглянуто актуальні питання створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Рекомендовано науковцям, державним службовцям, практикуючим фахівцям у сфері […]
Про конференцію XV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень. Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних завдань сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і […]
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності, що проходить під девізом «Будуємо наше спільне майбутнє за допомогою інновацій і креативності». У рамках конференції планується робота за тематикою: Патентна справа в Україні: патентно-інформаційна діяльність, […]
Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська політехніка» буде проведено дводенний онлайн-семінар на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. Семінар передбачає доповіді-презентації провідних українських і закордонних вчених та представників промисловості за тематикою секцій конференції. На сайті конференції https://conference-chernihiv-polytechnik.com/spikeri-konferentsiyi-u-2023-rotsi/ […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): ел. збірник / Упоряд.: В.В. Дмитренко, Ю.М. Перга. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 335 с.

Монографії, підручники

Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 264 р. Available at: DOI : 10.51587/9798-9866-95914-2022-010.
Modern scientific strategies of development : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 349 р. ISBN 978-1-7364133-9-5. DOI: 10.51587/9781-7364-13395-2022-008. The collective monograph is a scientific and practical publication that contains scientific articles by doctors and candidates of sciences, doctors of philosophy and art, graduate students, students, researchers and practitioners from European and other countries. The articles contain research that reflects current processes and trends in world science.
Солодкий В.І. Магістерська дисертація. Наукова складова / В.І. Солодкий, В.В. Вовк, Д.О. Красновид. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – 156 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 2 від 09.12.2021 р. http://ela.kpi.ua/handle /123456789/458439
Солодкий В.І. Випускна кваліфікаційна робота : Третя редакція. / В.І.Солодкий, Ю.Й.Бесарабець, В.В.Вовк, Д.О.Красновид. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського. -2021. – 220 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 2 від 09.12.2021 р. http://ela.kpi.ua/handle /123456789/45842