Вітаємо сьогоднішніх дебютантів-магістрів та їх керівників з успішним захистом МД!
Це Іван Нога (керівник д.т.н., проф. Струтинський В.Б.), Богдан Гольцов (керівник д.т.н., проф. Струтинський В.Б.), Артем Пінчук (керівник к.т.н., доц. Вовк В.В.), Дмитро Прокопчук (керівник к.т.н., доц. Адаменко Ю.І.).
Комісія у складі: Данильченко Ю.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри конструювання машин – голова комісії, Пасічник В.А., д.т.н., проф., Струтинський В.Б., д.т.н., проф., Дєвін Л.М., д.т.н., проф., Гаврушкевич Н.В., ст. викладач – секретар комісії.

Категорія: