Лабораторія комп’ютерно-лабораторного практикуму, що знаходиться в 422 ауд. 19 корпусу, використовується для проведення лабораторних робіт з наступних дисциплін: ”Теорія механізмів і машин” (ТММ) та  “Деталі машин” (ДМ).  

На кафедрі працює студентський науковий гурток за тематикою: “Розробка, і дослідження електромеханічних систем з використанням комп’ютерних технологій.
Науковий керівник гуртка, доцент Лукавенко В.П.

Більш детальна інформація. 

 

 

Обладнання лабораторії комп’ютерно-лабораторного практикуму

В лабораторії розміщене різноманітне обладнання, яке модернізоване для проведення лабораторних робіт з аналізом результатів з використанням комп’ютера.

Л.Р. №1 з ТММ. Дослідження кінематики та динаміки синусного механізму

Л.Р. №2 з ТММ. Дослідження процесу балансування ротора

Л.Р. №3 з ТММ, АЕП. Дослідження ККД черв’ячного редуктора та характеристики асинхронного двигуна

Л.Р. №4 з ТММ. Дослідження роботи промислового робота «Бриг 10»

Л.Р. №5 з ТММ, АЕП. Дослідження зведеного коефіцієнта тертя в підшипниках ковзання та «важкого» пуску асинхронного двигуна

Л.Р. №6. з ДМ, АЕП. Дослідження гальмівного пристрою з електромагнітом та двошвидкісного асинхронного двигуна

Л.Р. №7 з ТММ Дослідження ККД гвинтової пари

Л.Р. №8 з ТММ, ДМ. Дослідження коефіцієнта опору обертанню в підшипниках ковзання та кочення

Л.Р. №9 з ТММ. Визначення зведеного момента інерції кривошипно-повзунного механізму

Л.Р. №10 з ТММ. Визначення зведеного момента інерції кривошипно-коромислового механізму

Л.Р. №11 з ТММ. Визначення зведеного момента інерції кулісного механізму

Л.Р. №12 з ТММ. Визначення момента інерції та механічної характеристики асинхронного електродвигуна

Л.Р. №13 з ТММ. Дослідження динамічного врівноважування ротора

Л.Р. №14 з ПТМ, АЕП. Дослідження навантажень в механізиі підйому електричної талі.

Л.Р. №15 з ПТМ, АЕП. Дослідження приводу з електромагнітною муфтою

Л.Р. №16 з АЕП. Дослідження серієсного двигуна постійного струму

 

Л.Р. №17 з АЕП Дослідження приводу відцентрового вентилятора

Л.Р. №18 з АЕП Дослідження приводу відцентрового насоса

Л.Р. №19 з АЕП Дослідження приводу відцентрового насоса

Л.Р. №20 з АЕП Дослідження двигунів змінного і постійного струму на Уніфікованій установці 

Л.Р. №21 з ТММ,ДМ,АЕП. Дослідження клинопасової передачі та характеристик двигуна постійного струмузмішаного збудження

Л.Р. №22 з ТММ Дослідження пневматичного робота циклічної дії