Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Кірієнко Олена Анатоліївна

доцент,
кандидат технічних наук,
доцент

У 1970 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Інженер-електромеханік з автоматизації» (з відзнакою). У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.04 «Шляхові, колійні та будівельні машини» – тема «Исследование вибрационных способов прокола при бестраншейной прокладке трубопроводов (на основе волновой теории)». У 1991 р. Отримала звання доцента. Працює в КПІ з 1977 р.


Почесні відзнаки Вченої ради НТУУ «КПІ» за вагомий внесок у розвиток університету, зміцнення його державного та міжнародного авторитету, виховання висококваліфікованих спеціалістів – 1997, 2007.


Автор 9 посібників, 28 наукових статей, 33 авторських свідоцтва, патентів на винахід та корисну модель.


Серед них:

1. Термінологічний словник-довідник з прикладної механіки для студентів технічних напрямів підготовки. Київ. НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК «Політехніка». 2014.

Навчальні посібники:

1. Теорія механізмів і машин. Навч. посібник. Рекомендовано МОН, молоді та спорту України. Київ. НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК «Політехніка». 2013.

2. Прикладна механіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН, молоді та спорту України. Київ. НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК «Політехніка». 2012.

3. Теорія механізмів і машин. Деталі машин: розрахунки механічних передач. Навч. посібник. Київ. НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК «Політехніка». 2016.

4. Теорія механізмів і машин. Кінетостатичний аналіз механізмів. Навч. посібник з кредитного модуля. Гриф надано Метод. радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ. 2019.

5. Теорія механізмів і машин. Динамічний аналіз механізмів. Навч. посібник з кредитного модуля. Гриф надано Метод. радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ. 2019.

6. Теорія механізмів і машин. Контрольні та домашні роботи. Навч. посібник з кредитного модуля. Гриф надано Метод. радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ. 2021.

Наукові статті:

1. Порівняльний аналіз способів вібропроколу та вібропродавлювання довгомірних труб у звукорезонансних режимах”. ВНТЖ “Вібрації в техніці та технологіях”. №1(88). 2018, с.25-31.

2. Області раціонального застосування звукорезонансних режимів при вібраційних способах прокладки труб. ВНТЖ “Вібрації в техніці та технологіях”. №1(92). 2019, с.5-11.

3. Аналіз деяких задач і вимоги до нових звукорезонансних установок для безтраншейної прокладки труб вібраційними способами. ВНТЖ “Вібрації в техніці та технологіях”. №1(96)2020. с. 81-87.


Викладає дисципліни: Теорія механізмів і машин


Посилання на дистанційні курси:

1. Те орія механізмів і машин.

2. Теорія механізмів і машин. Деталі машин. Розрахунки механічних передач.

3. Прикладна механіка.

4. Теорія механізмів і машин.

5. Теорія механізмів і машин.


Наукові інтереси:

1. Звукорезонансні режими роботи установок при безтраншейному прокладанні трубопроводів вібраційними способами.

2. Історія вітчизняної та світової механіки.

Напрями діяльності: викладацька, наукова

Керівництво студентським гуртком: СНГ «Історія вітчизняної та світової механіки»

Наукові профілі:

Google Scholar, ORCID: 0000-0002-9586-026X

Контакти:

19 корпус, 425-19 кімната

l.kiriencko [at] gmail.com