Лабораторне заняття

 

 

Лабораторна робота «Контроль гладких циліндричних з’єднань»

 

 

Лабораторна робота «Контроль гладких калібрів»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання відхилень форми циліндричних поверхонь»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання елементів метричної різьби на інструментальному мікроскопі»

 

 

Лабораторна робота «Оцінка шорсткості поверхні, визначення параметрів шорсткості за профілограмою»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання відхилень форми за допомогою кругломіра»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання відхилень розташування осей отворів на координатно-вимірювальній машині»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання радіального та торцевого биття»

 

 

Лабораторна робота «Повірка плоскопаралельних кінцевих мір довжини 5-го розряду»

 

 

Лабораторна робота «Кутові вимірювання»

 

 

Лабораторна робота «Оцінка точності мікрометра»

 

 

Лабораторна робота «Вимірювання відхилення від прямолінійності за допомогою оптичної лінійки»