Для виготовлення дослідних зразків чи макетів для наукових і експериментальних завдань під час курсового та дипломного проектування, виконання магістерських дисертацій, наукових досліджень виникає потреба у наявності лабораторії, оснащеної необхідним обробним обладнанням, інструментами та приладами для контролю. Тому влітку 2018 року на кафедрі «Інтегрованих технологій машинобудування» (завідувач кафедри проф. Пасічник В.А.), нині кафедра “Конструювання машин”, було відкрито лабораторію FABLAB.

Відкриття лабораторії FABLAB (2018 рік)

Лабораторію FABLAB оснащено сучасним обладнанням – фрезерно-гравірувальними 3-осьовими верстатами з ЧПК, свердлильними верстатами, засобами швидкого прототипування – 3D-принтерами для пластикових деталей, робочими місцями для паяння тощо.

Фаблаби дозволяють за існуючими технологіями власноруч виготовляти складні деталі та вироби з них. Лабораторія FABLAB є доступною не лише для студентів НН ММІ, а й усього університету. Фактично лабораторія FABLAB є стартовим майданчиком для майбутніх інноваційних комерційних проектів, зокрема Sikorsky Challenge, що дозволяє набути теоретичних знань і практичних навичок у галузі створення інноваційних стартапів та дає можливість майбутнім інженерам втілювати в конкретні проекти власні ідеї.

Робота лабораторії FABLAB

На базі лабораторії FABLAB працює низка науково-технічних гуртків для студентів та школярів, зокрема «Художнє проектування в ArtCAM» (керівник к.т.н. Майданюк С.В.), «Мобільні роботизовані системи» (керівник к.т.н. Красновид Д.О.), «Адитивні технології та 3D-принтери» (керівник к.т.н. Джулій Д.Ю.) та інші.