Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Корбут Євген Валентинович

доцент,
кандидат технічних наук,

відповідальний за працевлаштування випускників

У 1993 році закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність – “Інструментальне виробництво”, інженер-механік.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення працездатності свердел для обробки кісток”. Лауреат Премії для молодих вчених НАН України 1999 р.

В 2002 році отримав вчене звання доцента.

Автор 32 наукових праць, 2 монографій, 26 статей у фахових виданнях України, 4 статей у Scopus (Web of Science), 3 посібників, 1 монографії, 40 тез доповідей на конференціях, 6 методичних вказівок та 6 патентів на винахід та 2 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни: “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“, “Спеціальний інструмент“, “Спеціальне обладнання інструментального виробництва”

Наукові інтереси: підвищення працездатності інструменту, модифікування поверхневих шарів інструменту.

Членство в академічних установах: Міжнародна академія безпеки.

Членство в громадських організаціях: спілка інженерів механіків України.

Хобі та захоплення: спорт, бальні танці, музика.

Контакти:

Корпус 22, кім. 615

телефон моб. +38 067 466 29 88

korbut1 @ online.ua