Наукові публікації викладачів

Опубліковано збірник матеріалів VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Присвячено […]
Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]

Пасічник Віталій Анатолійович

професор,
доктор технічних наук, академік Академії наук вищої освіти України
проректор з наукової роботи

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якості складання шпицевих коліс”.

З 1996 року – доцент.

В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва “. З 2012 року – професор.

Підготував 2 кандидатів наук.

Автор 5 навчальних посібників, понад 100 наукових статей та 16 винаходів.

Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 років, З 2007 по 2010 рік – заступник директора ММІ по роботі з іноземними студентами.


Вкладає дисципліни: “Інформатика”, “ Методологія проектування”, “Методологія проектування технічних систем“, “Інтегровані технології та реінжиніринг інструментального виробництва “.


Наукові інтереси: Інтегровані процеси та системи формоутворення в машинобудуванні, системи автоматизованого проектування в інструментальному виробництві, комп’ютерно-інтегровані технології механоскладального виробництва, інженерний дизайн технічних об’єктів та систем, технології для верстатів з ЧПК, адитивні технології та обладнання.

Керівництво студентським гуртком: “Formula Student KPI”

Наукові профілі: SCOPUS:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442086ResearcherID:  http://www.researcherid.com/rid/K-1875-2017Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=VwW_hcgAAAAJ&hl=uk&oi=aoORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4422-6277

Контакти:

Корпус 1

pasichnyk @ ukr.net