Наукові публікації викладачів

Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, Юрчишин О.Я. та ін., […]
Солодкий, В. І. Основи проектування різального інструмента. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 – Прикладна […]
Солодкий, В. I. Основи проектування рiзального iнструмента [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 «Прикладна […]
Солодкий, В. І. Проектування металорізальних інструментів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Солодкий, О. А. Плівак, С. В. […]
Солодкий, В. I. Різальний інструмент. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 – […]

Пасічник Віталій Анатолійович

професор,
доктор технічних наук, академік Академії наук вищої освіти України
проректор з наукової роботи

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якості складання шпицевих коліс”.

З 1996 року – доцент.

В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва“. З 2012 року – професор.

Підготував 2 кандидатів наук.

Автор 5 навчальних посібників, понад 100 наукових статей та 16 винаходів.

Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 років, З 2007 по 2010 рік – заступник директора ММІ по роботі з іноземними студентами.


Вкладає дисципліни: “Інформатика”, “Методологія проектування”, “Методологія проектування технічних систем“, “Інтегровані технології та реінжиніринг інструментального виробництва“.


Наукові інтереси: Інтегровані процеси та системи формоутворення в машинобудуванні, системи автоматизованого проектування в інструментальному виробництві, комп’ютерно-інтегровані технології механоскладального виробництва, інженерний дизайн технічних об’єктів та систем, технології для верстатів з ЧПК, адитивні технології та обладнання.

Керівництво студентським гуртком: “Formula Student KPI”

Наукові профілі: SCOPUS:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442086ResearcherID:  http://www.researcherid.com/rid/K-1875-2017Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=VwW_hcgAAAAJ&hl=uk&oi=aoORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4422-6277

Контакти:

Корпус 1

pasichnyk @ ukr.net