Наукові публікації викладачів

Опубліковано збірник матеріалів VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Присвячено […]
Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]

Ромашко Алла Сазонівна

доцент,
кандидат технічних наук

Куратор груп МВ-01, МВ-02, МВ-п01

С.н.с. Органу сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування

Аудитор з сертифікації систем управління якістю

У 1993 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ММІ, спеціальність – “Конструювання верстатів та машин”.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Синтез високоточних клинових свердлувально-фрезерувальних патронів для металорізальних верстатів”.

У 2008 році отримала вчене звання доцента.

Співавтор 1-го підручника, 5-ти навчальних посібників, понад 100-та методичних і наукових праць та 8-ми об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Практикум щодо підготовки та виконання практичних занять з дисципліни “ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО”” для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності «Інтелектуальна власність». Навчальне електронне видання. [Електронний ресурс] /НТУУ “”КПІ””/ А.С. Ромашко, О.М. Кравець, О.В. Литвин. – К.: НТУУ “”КПІ””, 2013. – 173 с. Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2477.

2. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода – К.: НТУУ “”КПІ””, 2013. – 160. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2579

3. Практикум з дисципліни “”Патентознавство та авторське право”” для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності “”Інтелектуальна власність”” [Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ “”КПІ””. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,72 Мбайт). – Київ: НТУУ “”КПІ””, 2014. – – Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28003

4. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний ресурс] / – К.: НТУУ “”КПІ””, 2015. – 186. Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28002

5. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / – К.: НТУУ “”КПІ””, 2016. – 170. гриф Затверджено Вченою радою НТУУ “”КПІ”” від 30 червня 2016 р– Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28006.

6. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник /

Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін., за ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. ‒ 356 с.


Викладає дисципліни: Інтелектуальна власність та патентознавство


Керівництво студентським гуртком: Патентознавство та інноваційні об’єкти


Наукові інтереси: набуття прав інтелектуальної власності, національне та міжнародне законодавство в сфері інтелектуальної власності, управління знаннями, системи управління взагалі, а також системи управління якістю та системи енергоменеджменту.

Член спілки інженерів-механіків.

Наукові профілі:

Google Scholar:pCLvQOsAAAAJ, ORCID: 0000-0001-8325-8880


Контакти:

Корпус 1, кім. 320-1, 232-1

телефон моб. +38 067 379 45 57

as_romashko @ ukr.net