Наукові публікації викладачів

Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, Юрчишин О.Я. та ін., […]
Солодкий, В. І. Основи проектування різального інструмента. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 – Прикладна […]
Солодкий, В. I. Основи проектування рiзального iнструмента [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 «Прикладна […]
Солодкий, В. І. Проектування металорізальних інструментів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Солодкий, О. А. Плівак, С. В. […]
Солодкий, В. I. Різальний інструмент. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 – […]

Шевченко Олександр Віталійович

В 1979 році з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав кваліфікацію за дипломом «інженер – механік».

В листопаді 1990 року захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Київського політехнічного інституту.

З жовтня 1991 р. почав педагогічну діяльність на посаді старшого викладача, з якої в січні 1995 р. переведений на посаду доцента, а в жовтні 2008 р. на посаду професора.

В жовтні 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при НТУУ «Київський політехнічний інститут» захистив докторську дисертацію. Має вчені звання доцента (1996 р.) та професора (2011 р.) кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Має більше 100 друкованих праць, серед яких наукові та науково-методичні праці, авторські свідоцтва СРСР та патенти України, є співавтором 5 монографій та 4 навчальних посібників.

Викладає такі дисципліни: «Конструювання обладнання машинобудування», «Основи наукових досліджень», «Інноваційні методи забезпечення показників працездатності верстатів, роботів та машин».

Керує аспірантами, магістрами та бакалаврами. Підготував 1 кандидата наук, був науковим консультантом 1 кандидата наук.

Член вченої ради механіко-машинобудівного інституту та член спеціалізованої вченої ради в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Напрямки діяльності: розробка та дослідження інструментального оснащення з пружними напрямними та орієнтованою жорсткістю для мікрорегулювання різального інструменту, дроблення стружки в процесі різання та зменшення інтенсивності автоколивань; дослідження статичних та динамічних характеристик металообробного обладнання; дослідження методів підвищення вібростійкості токарної обробки нежорстким інструментальним оснащенням.

Виконує значний обсяг навчально-виховної роботи серед студентів та шкільної молоді. Має подяки Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (2003, 2008 р.р.), нагороджений грамотами за активну участь в роботі журі конкурсу «INTEL-Техно» 2010-2016 років, має подяки Президії Київської Малої академії наук учнівської молоді за співпрацю в 2010, 2011, 2012, 2018, 2020 роках.

З 2010 р. є академіком Академії наук вищої освіти України. Має Почесні грамоти Академії наук вищої освіти України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну плідну наукову діяльність 2016 – 18 р.р.

Наукові профілі:

Google Scholar

ORCID

Контакти:

Корпус 1,

кім.230-1

Телефон робочий 044 204 94 61

o.shevchenko @ kpi.ua

alex0507305251 @ gmail.com