Наукові публікації викладачів

Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, Юрчишин О.Я. та ін., […]
Солодкий, В. І. Основи проектування різального інструмента. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 – Прикладна […]
Солодкий, В. I. Основи проектування рiзального iнструмента [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 «Прикладна […]
Солодкий, В. І. Проектування металорізальних інструментів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Солодкий, О. А. Плівак, С. В. […]
Солодкий, В. I. Різальний інструмент. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 – […]