Новини

Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, Юрчишин О.Я. та ін., за ред. проф. П. М. […]
Солодкий, В. І. Основи проектування різального інструмента. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 – Прикладна механіка / В. І. Солодкий, […]
Солодкий, В. I. Основи проектування рiзального iнструмента [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 «Прикладна механiка» / В. I. Солодкий, […]
Солодкий, В. І. Проектування металорізальних інструментів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Солодкий, О. А. Плівак, С. В. Майданюк ; КПІ ім. Ігоря […]
Солодкий, В. I. Різальний інструмент. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 131 – Прикладна механiка / В. I. […]
Проектування та технологічне забезпечення інструментальних систем інженерного дизайну. Частина І [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за технічними спеціальностями / В. І. […]
Солодкий, В. І. Різальний інструмент. Лабораторний практикум. Частини І та ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / В. І. Солодкий, О. […]
Проблеми механічної обробки. Частина 2 [Електронний ресурс] : монографія / Д. О. Красновид, О. А. Охріменко, В. А. Пасічник, В. І. Солодкий, Д. В. Яковенко […]