Новини

Патент України на винахід №120959. Затискний патрон /Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., МПК В23В31/02, В23В 31/30 №а201 710053; Заявл. 17.10.2017; Опубл. 10.03.2020; Бюл. № 5. Патент […]
Патент України на винахід №120169. Шпиндельний вузол верстата /Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Недобой В.А., Савєлов А.М. №а201605009; Заявл. 05.05.2016; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
Патент України на винахід №116050. Шпиндельний вузол верстата /Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Недобой В.А. №а201606540; Заявл. 15.06.2016; Опубл. 25.01.2018; Бюл. № 2. Патент України на […]
Патент України на винахід №114536. Затискний патрон /Кузнєцов Ю.М., Цвид Т.А. №а201505989; Заявл. 17.06.2015; Опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12. Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й., Пасічник В.А., […]
Равська Н.С., Парненко В.С., Родін П.Р. Обкочувальна фреза для нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів. Патент на корисну модель № 106173 МПК: В23F 5/00, […]
Кіндрачук М.В., Корбут Є.В., Лобурак В.Я., Духота О.І., Федорчук С.В., Нечипорук В.В., Корнієнко А.О., Костюк Є.П., Харченко В.В. Спосіб одержання зносостійких градієнтних покриттів з підвищенним […]
Патент України на винахід № 104512, МПК B23B 17/00 Шпиндельний вузол верстата / Саленко О.Ф., Кузнєцов Ю.М., Гайдаєнко Ю.В., Олійник К.О., Шинкаренко В.Ф., Ченчева О.О. […]
В 2013 році співробітниками кафедри було отримано 1 патент на винаходи та корисні моделі

Нижче можна переглянути бібліографічний опис патентів та їх анотації. Окремі патенти представлені в електронному вигляді.