Новини

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції м. Ізмаїл-Київ, 18–19 листопада 2021 р. Ізмаїл Можливості адитивних технологій у виготовленні високотехнологічної продукції машинобудування та біомедичної інженерії. Бурбурська С.В., […]
Proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 2 – Reports in English (September 16, 2020. Beijing, PRC);
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ – МАШИНОБУДУВАННЮ» (секція “Інтегровані технології машинобудування”) 17-18 травня 2016р., м. Київ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ОБЛОЖКА ТА […]
Щороку викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в наукових конференціях з публікацією тез доповідей: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів “Інновації молоді […]