1.НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗО1. Інтелектуальна власність та патентознавство

ЗО2. Основи інженерії та технології сталого розвитку

ЗО3. Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

ЗО4. Системна інженерія і управління проектами в наукоємному машинобудуванні

 

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО1. Інформаційні системи і технології в машинобудуванні

ПО2. Інформаційні системи і технології в машинобудуванні. Курсовий проект

ПО3. Дизайн для адитивного виробництва

ПО4. Дослідження, динаміка та надійність обладнання і машин

ПО5. Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю

ПО6.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

ПО6.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

ПО7. Практика

ПО8. Виконання магістерської дисертації

 

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти (2 семестр)

Освітні компоненти ПВ1, ПВ2, ПВ3 (екзамен):

Наукові дослідження складних технічних систем

Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

Інноваційні методи забезпечення працездатності технологічного обладнання

Передові процеси і технології в машинобудуванні

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

Комп’ютерно-інтегровані системи підтримки життєвого циклу виробів

Фізика процесів різання

Освітні компоненти ПВ4, ПВ5 (залік):

Системи комп’ютерного проектування та дослідження машин

Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів формоутворення

Точність верстатів

Технологічність конструкції виробів машинобудування

Механіка і оброблення композитів

Категорія: