На кафедрі працює студентський науковий гурток за тематикою: “Розробка, модернізація, дослідження і запровадження у лабораторний практикум електромеханічних систем з використанням комп’ютерних технологій.
Науковий керівник гуртка, доцент Лукавенко В.П.
097 288 90 31 lvp@bigmir.net
За активної участі студентів, учасників наукового гуртка і ефективного сприяння зав. кафедрою д.т.н. Данильченка Ю.М. створені лабораторії:
1. Лабораторія комп’ютеризованого лабораторного практикуму дисциплін: «Теорія механізмів і машин» та «Деталі машин» (ауд. 422-19).
2. Лабораторія промислового електроприводу (ауд. 416-19).

Огляд науково-дослідних робіт виконаних в лабораторії

1. Модернізація балансувального верстату Шитікова Модернізацію виконали ст. ММІ Перфілов Іван, Яцук Сергій

2. Модернізація лабораторної установки дослідження рідинного тертя

Модернізацію виконали студ. ММІ: Долженко Михайло, Валько Віталій

Модернізація полягала у застосуванні фотоелектричних датчиків, які забезпечили візуалізацію меж дії рідинного тертя, а також встановлення тахогенератора контролю частоти обертання маховиків

3. Модернізація лабораторної установки ТММ-33 дослідження передачі гвинт-гайка та визначення її коефіцієнту корисної дії.

4. Лабораторна установка ТММ-46/3 визначення зведеного моменту інерції шарнірно-важільного механізму


Лабораторна установка надає можливість краще зрозуміти сутність терміну зведеного моменту інерції механізму як міри інертності шарнірно важільної системи. Студентам доцільно під час розгляду теми навести аналогії власної частоти коливання характерних деталей, як наприклад, звукових коливань масивного дзвону та значно менших за розмірами дзвіночків. Також ефектним прикладом використання явища резонансу є метод, що застосовується у медицині (подрібнення каменів у нирках хворих)
Виконавці роботи, студенти ММІ: Антонюк Антон та Гвоздь Олександр

5. Модернізація лабораторної установки ТММ-2. Виконавець: студ. ММІ Ковальчук Дмитро

6. Модернізація лабораторної установки ТММ-43к. Виконавці роботи, студ. ММІ: Мамонтов Павло, Калініченко Олексій

Установка ТММ-43к та оновлена електрична схема

Конструкцією установки не передбачена гальванічна розв’язка електричної схеми керування електромагнітом гальма, внаслідок чого на відкриті механічні контактори кінцевих вимикачів виведена напруга 220 В, що не відповідає вимогам техніки безпеки.
З метою усунення виявлених конструктивних недоліків, а також підвищення якості виконання лабораторної роботи шляхом використання комп’ютерних технологій, були виконані наступні заходи:
1) виготовлена і змонтована клемна панель для під’єднання вимірювальних сигналів до аналого-цифрового перетворювача;
2) модифікована схема подачі напруги на електромагніт гальма в якій реалізована гальванічна розв’язка ланцюга керування.
В результаті виконаної модернізації лабораторної установки ТММ-43 забезпечується запис і відтворення сигналів контакторів на моніторі ПК, що забезпечує необхідну точність вимірів. Для цього використовується АЦП Е14-140 з частотою дискретизації 100 кГц і програмне забезпечення PowerGraph 3.3. Для гальванічної розв’язки використано оптосимістор МОС3061.

7. Модернізація лабораторної установки ТММ-43к. Виконавці роботи: студ. ММІ Долженко Михайло, Валько Віталій

8. Модернізація лабораторної установки ТММ-39К.

Виконавці роботи, студ. ММІ: Долженко Михайло, Валько Віталій.
Тема роботи: дослідження ККД черв’ячного редуктора і електромеханічної характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

9. Модернізація лабораторної установки ДП16А.
Основним призначенням установки є визначення моменту від сил тертя в підшипниках кочення і ковзання. Модернізацію установки виконав студ. ММІ Зарецький Володимир

В результаті виконаної роботи сигнал фотодатчика, який пропорційний моменту тертя в підшипнику і сигнал від тахогенератора, пропорційний частоті обертання приводного валу засобами аналого-цифрового перетворювача Е14-140 подаються на USB-вхід персонального комп’ютера. Для візуалізації осцилограм використано програмне забезпечення PowerGraph 3.3. На рис.1 показана схема установки ДП16А, на рис.2 – її загальний вигляд, на рис.3 – осцилограми моменту від сил тертя (1) і частоти обертання валу (2).

10. Модернізація лабораторної установки дослідження гальм з електромагнітом

 

Категорія: