Кафедра здійснює підготовку кадрів найвищої наукової кваліфікації – докторів філософії та докторів технічних наук.
Право на наукове керівництво мають –  д.т.н., проф. Пасічник В.А., д.т.н., проф. Равська Н.С., д.т.н., проф. Майборода В.С., д.т.н., проф. Девін Л.М.

Підготовка здійснюється:
1) для громадян України за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Вступ на ОКР “Доктор філософії”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” проводить прийом на ОКР “доктор філософії” для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів:

1) за державним замовленням:

 • на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ “КПІ” або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України (МОН України);
 • взаємні зобов’язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу);
 • аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МОН України).

2) понад державне замовлення:

 • на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва);
 • документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника;
 • середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно і приблизно становить суму 11000 грн. за навч.рік стипендія не входить до вартості підготовки).

Перелік документів, необхідних для вступу в аспірантуру знаходиться на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ”

Вступні іспити

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити:

 • спеціальність;
 • філософія;
 • іноземна мова.

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності «133 – Галузеве машинобудування»

Програма додаткового вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності «133 – Галузеве машинобудування»

Категорія: