Лектори:
д.т.н., проф. Девін Леонід Миколайович

Лабораторні та практичні заняття:
д.т.н., проф. Девін Леонід Миколайович

Нормативні документи:

  • Навчальна програма;
  • Опис кредитного модулю;
  • Рейтингова система оцінювання.

Методичне забезпечення:

Категорія: