Лабораторія механічного оброблення призначена для забезпечення проведення лабораторних робіт з дисциплін циклу “Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв”, а саме її модулів “Частина 1. Різання та інструмент” та “Частина 2. Технологія машинобудування”, проведення лабораторних занять з підготовлення керуючих програм для верстатів з ЧПК, дисциплін “Спеціальні технології машинобудування”, “Конструювання різального інструменту”, “Основи адитивного виробництва”.  Лабораторія оснащена універсальними металообробними верстатами та лабораторно-дослідницьким обладнанням магнітно-абразивного оброблення.

Технологічне обладнання лабораторії, яке використовується в навчальному процесі: