Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія вимірювальної техніки є структурним підрозділом Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту на базі кафедри Конструювання машин.

У 2001 році лабораторія вимірювальної техніки ММІ була переведена в реконструйовані приміщення загальною площею 144 м2.

Лабораторія вимірюваної техніки являє собою цілісний комплекс приладів, мір, вимірювальних комплексів для виконання технічних вимірювань лінійно-кутових розмірів, параметрів геометрії виробів, шорсткості поверхонь, параметрів точності зубчастих коліс тощо для великої номенклатури виробів, що використовуються у машинобудуванні, авіаційній, ракето-космічній, біомедичній, поліграфічній та інших наукоємних галузях промисловості.

Лабораторія вимірювальної техніки спільно з кафедрою конструювання машин забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів з навчальних дисциплін: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Метрологічне забезпечення виробництва» та інших для студентів усього навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту та інших підрозділів КПІ імені Ігоря Сікорського.

Лабораторія має статус науково-дослідної (експериментальної) лабораторії. На її базі викладачі, аспіранти, інженери, магістри виконують технічні вимірювання в рамках наукових досліджень,  виконання бюджетних та госпдоговірних наукових проектів. Вимірювання виконуються як за стандартними методиками, так і за оригінальними, розробленими у лабораторії, зокрема вимірювання радіуса округлення кромок деталі, вимірювання текстури поверхні щуповим методом, вимірювання площі поверхні фасонних деталей координатним методом тощо. Результати досліджень представляються на наукових конференціях, публікуються в монографіях та періодичних наукових виданнях.

В лабораторії постійно діють науково-технічні гуртки та проводяться профорієнтаційні заходи. Наукові керівники лабораторії: проф. Равська Н.С., проф. Пасічник В.А., проф. Охріменко О.О., доц. Адаменко Ю.І., завідувачі –  Карпович С.В., Плівак О.А.

Розміщується в ауд. 610-22.

Завідувач лабораторії – Плівак Олександр Анатолійович.

В лабораторії проводяться такі групи технічних вимірювань:

  • вимірювання маси та сил;
  • вимірювання шуму та вібрацій;
  • лінійні та кутові вимірювання ;
  • оптичні вимірювання;
  • вимірювання електричних параметрів;
  • інші вимірювання.

Лабораторія проводить технічні вимірювання на замовлення кафедр і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також сторонніх організацій за замовленнями.

Бланки службової записки та технічного завдання на проведення вимірювань в лабораторії (скачати файл *.doc, 40Kb).

Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія вимірювальної техніки є структурним підрозділом Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту на базі кафедри Конструювання машин
Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія вимірювальної техніки є структурним підрозділом Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту на базі кафедри Конструювання машин
Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія вимірювальної техніки є структурним підрозділом Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту на базі кафедри Конструювання машин
 
Виготовлення медалі до ювілею директора ММІ БОБИРЯ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА
Вимірювання радіусів скруглення вздовж різальної кромки
Вимірювання радіусів скруглення вздовж різальної кромки
Вимірювання радіусів скруглення вздовж різальної кромки
Вимірювання радіусів скруглення вздовж різальної кромки
 
 
Виготовлення герба КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Проведення дня відкритих дверей з учнями коледжу

Відео науково-дослідної (експериментальної) лабораторії вимірювальної техніки

Виготовлення герба КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Фрагмент з проведення лабораторної роботи з дисципліни “Метрологія, стандартизація і сертифікація” викладачів доц, к.т.н. Адаменко Ю. І. та  к.т.н., старшого викладача Майданюка С. В.

Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія вимірювальної техніки забезпечує проведення лабораторних робіт з дисциплін циклу “Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв”, а саме її модулів “Частина 1. Різання та інструмент” та “Частина 2. Технологія машинобудування”, проведення лабораторних занять з підготовлення керуючих програм для верстатів з ЧПК, дисциплін “Конструювання різального інструменту”, “Основи адитивного виробництва”, “Формоутворення поверхонь та компютерний інжиніринг”.