Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Майборода Віктор Станіславович

професор, доктор технічних наук,
Лауреат премії академій наук України, Білорусі та Молдови (2020)

У 1979 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік-дослідник.У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Магнито-абразивная обработка специальных деталей (на примере лопаток ГТД)”. З 2002 року – доцент.


У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи створення і використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь”. Професор з 2004 року.


Автор 1-го навчального посібника, 120-и статей та 15 патентів.

Науковий керівник 5 кандидатських дисертації: Степанов Олег Васильович, Ульяненко Наталія Валентинівна, Івановський Олексій Анатолійович, Джулій Дмитро Юрійович, Слободянюк Іванна Валентинівна.


Викладає такі дисципліни: “Основи механіки руйнування“, “Фізика процесів різання”

Наукові інтереси: Реологія порошкових феромагнітних середовищ в слабких магнітних полях, фінішне оброблення виробів складної просторової конфігурації, магніто-абразивне оброблення і зміцнення виробів, спеціальні покриття та їх оброблення.

Контакти:

Корпус 22,

кім. 109-22

тел. (044) 204-82-55

maiborodavs [at] gmail.com