Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Саленко Олександр Федорович

професор
доктор технічних наук

У 1992 році закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність – “Металорізальні верстати та обладнання гнучких виробничих систем”.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення точності гідрофікованих приводів подач верстатів з ЧПУ”. У 1996 році отримав вчене звання доцента.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему “Наукові основи високоефективного гідрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів”. У 2004 році отримав вчене звання професора.

Автор понад 350 наукових праць, з них 5 монографій, понад 250 статей у фахових виданнях України, 12 статей у Scopus (Web of Science), 1 Підручник: (Гідравліка, гідро- та пневмопривод: Підручник / За ред. О.О.Федорця та О.Ф.Саленка // Федорець В.О., Федорець О.О., Саленко О.Ф., Струтинський В.Б. і ін. – К.: Вид-во «Знання», 2009. – 480 с.), 5 посібників, 27 методичних вказівок.


Автор та співавтор наступних праць:

1. Improving accuracy of profile hydro-abrasive cutting of plates of hardmetals and superhard materials. A.F. Salenko, V.T. Shchetinin, A.N. Fedotyev Journal of Superhard Materials 36 (3), 199-207;

2. About some results of exploration of water jet guided laser onto the solids’ surface.A.F. Salenko, O.V. Fomovska, V.A. Dudyuk, O.M. Mana Unitex–10: International scientific conference, 19-20;

3. Methods of cutting for workpieces of hardmetal and cBN-based polycrystalline superhard material. A.F. Salenko, V.T. Shchetinin, A.N. Fedotiev, V.A. Dudyuk, S.A. Klimenko, … Journal of Superhard Materials 37 (4), 271-281;

4. Development of a Precipitation-Hardened Nichrome Powder Alloy and Technique for Fabricating a Prototype Metallic Thermal Protection Structure. V.P. Solntsev, I.A. Husarova, G.A. Frolov, T.O. Solntseva, K.M. Petrash, … Powder Metallurgy and Metal Ceramics 57 (11-12), 640-646;

5. Forming a defective surface layer when cutting parts made from carbon-carbon and carbon-polymeric composites. A. Salenko, O. Chencheva, E. Lashko, V. Shchetynin, S. Klimenko, … Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 61-72.


Наукові інтереси: Cучасні композиційні матеріали, обробка композитів потужними потоками енегрії.

Напрямки діяльності: створення сучасних надлегких теплозахисних систем супутників та ракетоносіїв, застосування технологій 3-д друку для виготовлення відповідальних виробів аерокосмічного призначення, обробка надміцних композитів та ортотропних матеріалів; тестування та атестація матеріалів для аерокосмічної індустрії; розробка систем та пристроїв для тестування теплозахисних матеріалів, створення обладнання для фізико-технічних методів оброблення, засоби діагностики матеріалів та їх з’єднань.

Під керівництвом підготовлено  11 кандидатів наук (PhD).

Членство в громадських організаціях: Національна академія наук вищої освіти України, Академія інженерних наук України, Академія наук національного прогресу України.

Контакти:

Корпус 1,

кім. 224

телефон моб. +38 097 717 37 44

Salenko2006 [at] ukr.net